20+ मराठी म्हणी आणि त्यांचे अर्थ इन मराठी

म्हणी मध्ये जीवनामध्ये घडलेले विशिष्ट अनुभव, माहिती, सत्य व उपदेश साठवलेला असतो. म्हणीच्या विचारांत मार्मिकता असते. जे वाक्य किवा वचन वारंवार म्हणण्यात येते ती ‘म्हण’ होय. म्हणी समाजाचा आरसाच आहेत. मानवाच्या चांगल्या वाईट प्रवृत्ती, आचार -विचार, नानाविध चालीरीती ,निरनिराळी नातीगोती इ.चे प्रतिबिंब त्यांत पडलेले असते.

  • म्हणी व अर्थ *

१) अती तेथे माती : - कोणत्याही गोष्टीचा अती वापर / अतिरेक हा नुकसान कारक ठरतो.

२) अती शहाणा त्याचा बैल रिकामा : – जो माणूस जादा शहाणपणा करायला जातो त्याच्या हातून काम बिघडते.

३) अडला हरी गाढवाचे पाय धरी : – शहाण्या माणसाला मूर्खाची विनवणी करावी लागते.

४) असतील शिते तर जमतील भुते : – आपल्या भरभराटीचा काळ असेल तर आपल्याभोवती माणसे गोळा होतात.

५) आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी : – जेथे मदतीची गरज आहे तिथे ती न पोहचता भलत्याच ठिकाणी पोहचवणे.

६) आगीतून फुपाटयात :- लहान संकटातून मोठ्या संकटात सापडणे.

७) आधी पोटोबा मग विठोबा :- आधी स्वतः च्या पोटापाण्याचा (स्वार्थाचा) विचार करणे.

८) अंथरून पाहून पाय पसरावे : – ऐईपतीच्या मानाने खर्च करावा.

९) आवळा देऊन कोहळा काढणे : – क्षुल्लक वस्तूच्या मोबदल्यात मोठा लाभ करून घेणे.

१०) आयत्या बिळात नागोबा : – दुसऱ्याच्या कस्टावर स्वत:चा स्वार्थ साधने.

११) आलिया भोगाशी असावे सादर : – जे नशिबात असेल ते भोगायला तयार असावे.

१२) आपला हात जगन्नाथ : – आपले काम पार करण्यासाठी स्वतःच कस्ट सोसणे योग्य ठरते.

१३) आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार :- जे मुळात अस्तित्वातच नाही त्याची थोडी देखील अपेक्षा करणे व्यर्थ.

१४) आंधळा मागतो एक देव देतो दोन :- किमान लाभाची अपेक्षा केली असताना, अपेक्षापेक्षा किती तरी अधिक लाभ होणे.

१५) इकडे आड तिकडे विहीर :- दोन्ही बाजूने अडचणीत सापडणे.

१६)पी हळद हो गोरी :- उतावळेपणा दाखविणे

१७) अगं अगं म्हशी मला कुठं नेशी :- स्वत:ची चूक मान्य करण्याऐवजी त्यासाठी इतरांवर दोष ठेवणे.

१८) चार दिवस सासुचे चार दिवस सुनेचे :- प्रत्येकाची वेळ कधीतरी येतेच

१९)उंटा वरचा शाहना:- मूर्ख सल्ला देणारा

२०) छत्तिसाचा आकडा:- विरुद्ध मत असणे

Matathi Charoli

आम्ही तुमच्या सर्वांसाठी मराठी भाषेत स्टेटस कोट्स आणि शेरो शायरी आणत आहोत, तुम्ही आमच्यासोबत सामील होऊ शकता आणि तुमच्या मित्रांसह आणि तुमच्या कुटुंबियांसोबत शेअर करू शकता आणि आयुष्यातील खूप वेगळे आनंदाचे क्षण व्यक्त करू शकता- तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोट्स वाचू शकता आणि त्या डाउनलोड करू शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: