Positive Thinking Quotes About Life in Marathi

जेव्हा आयुष्य आपल्याला रडण्याची कारणे देईल तेव्हा त्याला सांगा की आपल्याकडे हसण्याचे एक हजार आणि एक कारण आहे.-अनामिक सरतेशेवटी, महत्त्वाचे

Read more
error: