भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी संदेश मराठी Condolence For Grandmother Marathi

काही जण आयुष्यातून कधीच जाऊ नये असे वाटतात पण निसर्गा पुढे कुणाचंच चालत नाही जो जन्माला आलाय त्याच मरण हे निच्चीत असत. आपण फक्त त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो हीच प्रार्थना करू शकतो. आपल्या जीवनाचा अविभज्याक आणि आपुलकीची व्यक्ति म्हणजे आपली आज्जी,सर्वांची लाडकी तिला निरोप देताना खूप दुख होत पण याला आपल्याला सामोरे जाणे भागच असते.

खाली दिलेले आजी साठीचे भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली कविता तुम्ही आजीच्या वर्षी श्राद्धाला स्टेटस किंवा msg द्वारे पाठऊ शकता म्हणजे आपल्या परीजनांना या दुखड घटनेची कल्पना येईल जर तुम्हाला या कविता, संदेश आवडले असतील तर आम्हाला कमेन्ट मधून नक्की कळवा आणि आम्हाला वर फॉलो पण करा.

मला तुझ्या आजीच्या मृत्यूबद्दल कळले,
मला हे ऐकून खूप वाईट वाटले,
मी तुमच्या आजीला श्रद्धांजली वाहतो!

हे संपूर्ण विश्व निसर्गाच्या तत्वांच्या अधीन आहे
प्रत्येक सजीवांचा मृत्यू हा हि एक नियम आहे
देह हा फक्त एक साधन आहे
या कठीण प्रसंगी आम्ही आपल्यासोबत आहे
आजीच्या आत्म्याला शान्ति लाभो
भावपूर्ण श्रद्धांजली

काही जण आयुष्यातून कधीच जाऊ नये अशी वाटतात. आजी सगळं लहानपण तुमच्यासोबत गेलं.. आता तुमच्याशिवाय एकही क्षण घालवणे कठीण आहे… तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो

मला माहित नाही की हे सर्व कसे घडले,
तुझ्या आजीच्या निधनाने मला फार दु: ख झाले आहे,
मी तुमच्या आजीला श्रद्धांजली वाहतो!

तुझ्या आजीचे निधन झाल्याबद्दल मला फार वाईट वाटले,
तो तुझ्यावर खूप प्रेम करतो,
त्यांच्याकडून माझा आदर स्वीकारा!

 

Contents

आजी भावपूर्ण श्रद्धांजलि कविता

आजी साठी सुचलेले काही बोल किंवा कविता तिला भावपूर्ण श्रद्धांजली देण्यासाठी आणि whatsapp वर स्टेटस म्हणून ठेवण्या साठी. तुमच्या कविता पण पाठऊ शकता.

ऐसाचि जन्म मिळावा
शरीराचा सुरेख चंदन व्हावा
संपला जरी गंध त्याचा
सुगंध सदा दरवळत राहावा
भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी

नभ दाटून येतात पण वर्षा होत नाही
आजी तुझ्या आठवणी येतात पण
तुझा चेहरा मात्र दिसत नाही
आता का बोलू तुला मी
गाय पुढे मागे वासरू
सांग आजी कसे मी तुला विसरू
भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी

शिखरामागे गेलेला सूर्य
नवी पहाट घेऊन पुन्हा येतो
परंतु ढगांपलीकडे गेलेला व्यक्ती
पुन्हा परत येत नाही
आजी तुझ्या आत्म्याला शांती लाभोभावपूर्ण श्रद्धांजली आजी

आजीने सर्व परिवाराला सुखात ठेवले
अनुभवाने ती नेहमी सर्वांना मार्गदर्शन करायची
आजी तुझी कमतरता नेहमी भासत राहील
आजी तुझ्या पुण्य आत्म्याला शांती लाभो भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी

आजी तुझ्या संस्कारांनी आणि शिकवणीने
संपूर्ण कुटुंबाला बांधून ठेवले
आजी तुझी कमतरता नेहमी जाणवत राहील
आजी तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो
भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी

आजी साठी भावपूर्ण श्रद्धांजली quotes

 हे आयुष्य क्षणभंगुर आहे
आजी तुझ्या जाण्याने मला कळाले
देव तुझ्या पुण्य आत्म्यास शान्ति देवो
भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी

आजीच्या प्रेमाची तुलना कोणाशीही करता येत नाही,
जरी ती आपल्यापासून दूर गेली असेल,
पण आमच्या आठवणीत ती सदैव जिवंत असेल!
आपल्या आजीला श्रद्धांजली

देव तुमच्या आजीच्या आत्म्याला आशीर्वाद दे,
आज तो आपल्यामध्ये नाही,
पण ते नेहमी आमच्याबरोबर असतील!
ओम शांती

मला माहित आहे की तू तुझ्या आजीवर खूप प्रेम करतोस,
त्याच्या निधनाने आपण सर्वजण दु: खी आहोत
आपल्या आजीला भावनिक श्रद्धांजली, ॐ शांती!

तुझ्या आजीने अर्थपूर्ण जीवन जगले आहे,
त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो!
ओम शांती

आजी तुझे हे अचानक जाणे
आम्हाला कायमचे दुःख देऊन गेले
आजी आता तुझ्या आठवणींचाच मला आधार आहे
तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो भावपूर्ण श्रद्धांजली

तुझ्या आजीने सर्वांना खूप चांगले ठेवले आहे,
ती नेहमी आम्हाला खूप काही शिकवायची,
त्यांच्यात नेहमीच एक कमतरता राहील, ओम शांती!

आमच्या आजीने तिचे प्रेम सर्वांना दिले,
ती खूप महागड्या व्यक्ती होती,
ओम शांती, जो आता आपल्यामध्ये नाही.
त्याचा दिव्य आत्मा शांततेत विसावा!

आपली लाडकी आजी
तिला आज देवाज्ञा झाली
तिच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण
परिवाराला दुःख झाले आहे.
आजी तुझ्या पुण्य आत्म्यास शान्ति
लाभो भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी

आजी तुझा हसरा चेहरा
तुझ्या मनाचा तो भोळेपणा
नाही दुखावलेस तू कधी कोणाला
नाही केलास कधी तू मोठेपणा
सोडून गेलीस तू अचानक
येते खूप तुझी आठवण
परत ये तू हीच अपेक्षा
आजी तुझ्या पुण्य
आत्म्यास शांती लाभो

तुझी आजी खूप छान होती,
जो खूप प्रेमळ होती
त्यांच्या निधनाबद्दल मी दिलगीर आहे, ओम शांती!

तुझ्या आजीने सर्वांना खूप चांगले ठेवले आहे,
ती नेहमी आम्हाला खूप काही शिकवायची,
त्यांच्यात नेहमीच एक कमतरता राहील, ओम शांती!

आजी तू घरचा आणि आमच्या सगळ्यांचा आयुष्याचा आधार होतास आता तुझ्याशिवाय घर अगदीच खायला उठते… भावपूर्ण श्रद्धांजली

आई बाबा घरी नसताना कायम दिला तुम्ही आधार आता तुमच्याशिवाय जगायचे कसे हाच आहे मोठा प्रश्न… भावपूर्ण श्रद्धांजली

तू शिवलेल्या गोधडीची उब आजही मला जाणवते… तू प्रत्यक्षात नसली तरी तुझी माया सोबत आहे… आजी तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो

आजी म्हणून तू कधीही माझ्याशी वागली नाहीस.. कायम मैत्रीण म्हणून सोबत माझ्या राहिलीस.. आता तू सोडून गेलीस तर तुझी आठवण का येणार नाही… श्रद्धांजली

आपलं ठरलं होत ना आजी तुम्ही मला कुठेही सोडून जाणार नाही.. मग आज हा दिवस माझ्या नशीबी का आला हे मला उमगत नाही.

 तुमची सावली होती म्हणून कधीच वाटली नाही कोणाचीही भीती… तुमची साथ अशी सुटेल हे कधी वाटलेच नव्हते ठायी… भावपूर्ण श्रद्धांजली

 आई बाबानंतर सगळ्यात जवळची व्यक्ती म्हणजे आजी.. तुम्ही असे अचानक सोडून जाल असे वाटलेसुद्धा नाही.

आजी होतीच माझी दुसरी आई… प्रेमळ त्या विठूची रखुमाई… तुला भावपूर्ण आदरांजली

तुम्ही जग सोडून गेलात तरी प्रेम तुमच्यावरील कमी होणार नाही… तुमच्या आठवणींशिवाय एकही क्षण जाणार नाही.

Matathi Charoli

आम्ही तुमच्या सर्वांसाठी मराठी भाषेत स्टेटस कोट्स आणि शेरो शायरी आणत आहोत, तुम्ही आमच्यासोबत सामील होऊ शकता आणि तुमच्या मित्रांसह आणि तुमच्या कुटुंबियांसोबत शेअर करू शकता आणि आयुष्यातील खूप वेगळे आनंदाचे क्षण व्यक्त करू शकता- तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोट्स वाचू शकता आणि त्या डाउनलोड करू शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: