PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS | QUOTES | WISHES

Propose Day Status In Marathi:- नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही कसे आहास मी आशा करतो की आपण सर्व चांगले आहात जर आपण  Propose Day Status शोधत असाल तर आपण योग्य ठिकाणी आले आहात, मि या लेखात  Propose Day Status In Marathi आपल्याशी Share करणार आहे

जे मला आशा आहे की आपल्याला आवडेल, जर आपल्याला स्टेटस वाचण्याची आवड असेल तर आ पण या वेबसाइटवरचे स्टेटस वाचले पाहिजेत, मला उम्मीद आहे की आपल्याला हे सर्व लेख आवडतील।

Propose Day Status In Marathi

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹ज्या दिवसापासून आपण प्रथम भेटलो त्या दिवसापासून तुझ्याबद्दलच्या माझ्या भावना अधिकच वाढल्या आहेत. मला आज आमच्या बंधावर कायमचे शिक्कामोर्तब करायचे आहे. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 नाही आज पर्यंत बोलता आले, आज ते सारे तुझ्यापुढे मांडणार आहे… नाही जगू शकत तुझ्याशिवाय, इतकेच तुला सांगणार आहे Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 होकार द्यायचा कि नकार हे तू ठरव, बाकी प्रेम तर मी तुझ्यावर शेवट पर्यंत करेन… Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 प्रेम ही काळाची गरज आहे, मला फक्त तुझीच साथ हवी आहे, Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 सोबत रोज असतो तरी का यावी तुला विचारण्याची वेळ आज दिवस आहे खास आता तरी देशील का आयुष्याचा तुझा सगळा वेळ Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 तू मला मी तुला ओळखू लागलो, प्रेमात पडूनी एकमेकांच्या बहरु लागलो. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तू सोबत राहावीस म्हणून मी काहीही करीन, तुझ्यासाठी मी आतापासून कितीही वेळ काढीन Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 मी देव माणूस नाही, जो तुझी सगळी इच्छा पूर्ण करेन, पण नक्कीच मी एक साधा मुलगा आहे, जो तुझी आयुष्यभर काळजी करेल Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 प्रेम प्रेम प्रेमाची साथ, आता अजून काय मागू, तुझ्याशिवाय खास Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 दुरून तुला पाहून मी खुश व्हायचो, आता तुला दुरुन नाही, तर मिठीत घेऊन मला कायमचे तुझ्यासोबत सुखी व्हायचे आहे Happy Propose day 💝 💍 🌹

Propose Day Message In Marathi

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 ऐक पगली Option तर खूप आहेत पण Choice फक्त तूच आहेस💘😍 Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 मी कदाचित नसेन तुझं पहिलं प्रेम, पहिली मिठी, पहिलं किस, पण मला तुझ्यासोबत व्हायचंय शेवटचं, शेवटच्या श्वासापर्यंत Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तू आपल्या प्रेमाची🙏 इज्जत कर , लोक तर प्रेमावर 😔हसतात. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 प्रेमा तुझा रंग कोणता? म्हटलं तुला विचारल्याशिवाय याचे उत्तर कसे देणार ना? Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 जर मला वाटलं कि, मी तुझ्यावर Only me वाली Privacy 😉लाऊन देऊ शकतो😄😄. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 हातात तुझा हात, मला हवी फक्त तुझी साथ, तू हवीस मला कायम होती तुझ्या प्रेमाची आस Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 जास्त नाही बोलणार पण , जर माझ्या आई -वडीला नंतर कोणी असेल तर फक्त तूच😘😘. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 प्रेमा तुझा रंग कोणता? सांग पटकन मला म्हणजे माझ्या प्रेमाचा रंग देईन मी तिला Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 तू तशीच 👧👈आहेस जशी मला हवी 👄होती , फक्त मला तसं 🙏बनवून दे जसं तुला मी हवा आहे😇😇😇. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तुझ्या माझ्या प्रेमाची व्याख्या कधीच ठरली नव्हती, तू सोबत होतील तो पर्यंत मला त्याची किंमत कळली नव्हती. पण मला आता तू माझ्यासोबत हवी आहेस Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 मानलं कि मन💟माझं समुद्र 🐋🐋आहे पण , तुझी शप्पत त्यामध्ये एक पण मासा ❎❎नाही😉. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य जणू अपुरे आहे, तुझ्यासाठी चंद्र सूर्य तारे आणू शकणार नाही, पण तुला माझ्याशिवाय मुळीच एकटे पडू देणार नाही Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 माझं प्रेम 💕दुसऱ्या सारखं नाही एकटं राहील पण तूझाच राहील😍 Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 कसं सांगू तुला, तूच समजून घेना, तुझी खूप आठवण येते एकदा मिठीत घेऊन बघ ना Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 खूप प्रेम 💖येत तिच्यावरती जेव्हा ती रडत रडत💧💧 सांगते …… खूप मार👋👊 खाशील जर मला सोडून गेला तर😍😍😍. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तुझ्याशिवाय जगणे खूप कठीण आहे, आणि तुला I love You सांगणे खूप कठीण आहे, Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 स्वप्न नको बनवूस मला ते पूर्ण नाही होत😇 , सावली बनव मला कधी साथ💝 नाही सोडत. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 प्रेम म्हणजे गुलाबी थंडी, प्रेम म्हणजे गरम धुक्याची बंडी, प्रेम म्हणजे वात्स्ल्याची दहीहंडी, आणि प्रेम म्हणजे… आनंद स्वच्छंदी! Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तुझ्या 💖प्रेमाने तर शिकवलंय I Love You😍 बोलायचं नाहीतर , शाळेत कधी A ,B , C , D , सुद्धा आली नाही😁😁. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 प्रेमाचं माहीत नाही, पण तुझ्यासोबत आहे ते माात्र कोणासोबत नाही Happy Propose day 💝 💍 🌹

Propose Day Shayari In Marathi

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 पापण्यात लपलेली तुझी नजर, माझ्याकडे बघून लाजत आहे, तुझ्या पायातील पैंजण जणू, माझ्यासाठीच वाजत आहे Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 जीवनात फक्त दोनच नशे करा , जगण्यासाठी यार 💪आणि मारण्यासाठी 💑प्रेम. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 खूप काही लपलेले होते त्या typingमध्ये, जे तू मी आल्यावर पटकन Delete केले, तू जे माझ्याबद्दल समजतोस/ समजतेस ते अगदी खरं आहे Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 दुनियेत🌍 लोक भरपूर आहेत पण, माझ्यासाठी तुझं👫 असंन सगळं आहे. Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 सांग पाहू, तुझं मन, माझ्याकडे राहील, कायमचं ते मन माझं होईल का? Happy Propose day💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 एक तू👰 आणि तुझा प्रेम 💝माझ्यासाठी खूप 👄आहे Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तुझ्यापासून सुरु होऊन, तुझ्यातच संपलेला मी, माझे मीपण हरवून, तुझ्यात हरवलेला मी Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 ज्या वेळेस ह्या डोळ्यांना👀 तू दिसतेस ना , त्यावेळेस दिवस कोणता पण असू तो सन होऊन जातो👸. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तू कितीही म्हणालीस नाही तरी, जीव माझा तुझ्यासाठी कायमच राहणार पागल Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 प्रेम करा 💕तर खरं , नाहीतर एकटे 💁राहा. Happy Propose day 💝 💍 🌹

Propose Day Status In Marathi

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 प्रेम काय आहे हे, माहीत नाही मला पण, ते तुझ्या इतकंच सुंदर, असेल तर हवंय मला प्रत्येक जन्मी Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 खूप चांगले असतात ना ते नाते💑 ज्यांच्यावर ,काही हक्क पण नसतो आणि शक 😇😇😇😇पण नसतो. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तुझ्या माझ्या प्रेमाला, तुझी माझी ओढ, थोडं तू पुढे ये, थोडं मला मागे ओढ Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 तुने मला 🔍शोधलं कि, मी तुला 👸👈शोधलं मला सांग please🙏. Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 एक थेंब अळवावरचा, मोत्याचं रुप घेऊन मिरवतो, एक थेंब तुझ्या ओठांवरचा, माझं जग मोत्यांनी सजवतो Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 जेव्हा एखादी मुलगी👩 बोलते तुम्हाला पगलू 👎तर , समजून जा मामला सेट आहे😜😜. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 आजकाल मला झोप पटकन येत नाही, तुझ्या मिठीशिवाय ती कशाचीही ओढ लागत नाही, द्यावीस तू साथ मला, आता मला तुझ्यावाचून करमत नाही Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 माहित नाही कि कोणता Virus 😜आहे तुझ्या आठवणीमध्ये तुझा विचार करताच मन💖 लगेच Hang होऊन जातंय😇😇😇. Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 सर्वात सुंदर वाक्य.., माझं तुझ्यावर प्रेम आहे, सर्वात दु:खद वाक्य माझं तुझ्यावर खूप जास्त प्रेम आहे, आता तरी माझ्या प्रेमाचा स्विकार कर! Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 झोका पुन्हा घेईन, उंच उंच भरारी तुझ्यासवे येईल, तुझ्यामुळे प्रिया आयुष्याला नवी झळाळी येईल Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 एक दुसऱ्या सारखं होण 💏 गरजेचं नाही , पण एक दुसऱ्यासाठी 💕कायम जगणं गरजेचं 🙌🙌आहे. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 आपले प्रेम एक नाजूक फुल आहे, ज्याला मी तोडू शकत नाही, आणि सोडूही शकत नाही, कारण तोडले तर सुकून जाईल, आणि सोडले तर कोणीतरी घेऊन जाईल Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 आपलं पण वेगळच प्रेम 💛आहे, भांडण पण करतो तुझ्याबरोबर👭 आणि मरतो पण तुझ्यावर💑💝💝. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 खरंच सांगतो तुला तुझ्यावाचून आता मला करमत नाही, आता तुझ्याशिवाय आयुष्य पुढे जगण्याची इच्छा नाही. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 मी दिवसभर किती चेहऱ्यांना👨👩👦👱 बघतो पण, रात्री फक्त तुझाच👸 चेहरा का ❓आठवतो. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 साथ मला देशील का? माझी तू होशील का? आजच करतो प्रपोझ भाव तू मला देशील का? Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 आंखो👀 से न दूर, लेकीन दिल💖 के तू पास हे ,सपनो में 😴आते हो रोज, फिर भी दिल 😩उदास हे. Happy Propose day 💝 💍

💝 💍 🌹 आकर्षण कदाचित एका दिवसाचं असेल, पण मला ते रोज होतयं, याचा अर्थ मला तुझ्यावर प्रेम होतयं Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 जीवनात फक्त दोनच ✌नशे करा , जगण्यासाठी यार 👬आणि मारण्यासाठी प्रेम💑. Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 होकार द्यायचा की नाही हा निर्णय तुझा आहे, मरेपर्यंत साथ तुझी देईन हा शब्द माझा आहे Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 मला जास्त काही नको फक्त माझ्या 👰लग्नाच्या Card वरती तुझं 👸💖नाव पाहिजे😍😍😘😘. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 बंध जुळले असता, मनाचं नातंही जुळायला हवं, अगदी स्पर्शातूनही, सारं सारं कळायला हवं, Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 ऐक वेडी 👩आपलीसुद्धा⌚ वेळ येईल😎. Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 माझ्या प्रत्येक वेदनेचे कारण आहेस तू, त्या सगळ्या वेदनांचे मलमही आहेस तू, तू आहेस म्हणून आहे माझ्या जीवनाला अर्थ, आता सोडून कुठेही जाऊ नकोस कारण जीवन माझे होईल व्यर्थ Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 कोणासोबत तरी खरं 💏💕प्रेम करून बघा , मन तुटेल पण प्रेम💞💞 नाही. Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 आयुष्यात मला हवी फक्त तुझी साथ, तू नसशील तर लागेल माझ्या आयुष्याची पुरती वाट, आता तरी हो म्हण आणि थाट माझ्यासोबत संसार Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 माहित नाही ती👸 कोणत्या गोष्टीवर नाराज 😔आहे , स्वप्नात भेटते तरी बोलत नाही💤💤. Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 विचार केला तुझ्यासाठी काहीतरी करावे खास, नंतर विचार केला माझ्या मनातल्या भावना सांगून करावे तुझ्या, मनासारखे खास Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 खरं प्रेम 💕💑कधीपण डोळ्याने👀 बोलतात. Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

💝 💍 🌹 काही माणसं आयुष्यात असतात, ज्यांना तुमच्या भूतकाळाशी काहीच घेणंदेणं नसतं, कारण त्यांना फक्त तुमच्या भविष्याचा भाग व्हायचं असतं Happy Propose day 💝 💍 🌹

💝 💍 🌹 जेव्हा एखादी मुलगी👧 तुम्हाला बोलेल पगलू त्यावेळेस समजून घ्या, कि टाका💑 फिक्स आहे.✅ Happy Propose day 💝 💍 🌹

PROPOSE DAY STATUS IN MARATHI FOR GIRLS AND BOYS MESSAGE WISHES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Happy Rose Day Status In Marathi

गुलाब दिवसाच्या शुभेच्छा | HAPPY ROSE DAY STATUS IN MARATHI | QUOTES | FEB2022

Chocolate Day Status In Marathi

चॉकलेट डेच्या शुभेच्छा | Chocolate Day Status In Marathi | Wishes | Quotes | 2022